TẬP TRUNG

Khi chúng ta càng tập trung vào mục tiêu của mình, thì chúng ta càng được hưởng lợi từ luật tự kỷ ám thị, qua đó những ý tưởng bền bỉ, mang tính cảm xúc gân ấn tượng trong tiềm thức của chúng ta, và sắp xếp những suy nghĩ và năng lượng của chúng ta để phục vụ mục tiêu chính đã được xác định của mình. Tóm lại tập trung đó là một hình thức của quyền lực.