SỰ TỰ TIN

Tự tin

Tự tin và cảm giác tự tin là một điều khá quan trọng trong đường thành công, có được cảm giác thành công từng bước nhỏ sẽ tăng thêm năng lực để chinh phục kế hoạch lớn.

Chúng ta nên sở hữu hoặc phát triển sự tự tin để tiếp tục với các kế hoạch đã được chuẩn bị sẳn. Hoặc chúng ta có thể củng cố tính tự tin qua sự khẳng định từ người khác, trực quan hóa hoặc tự kỷ ám thị bằng những ngôn từ tích cực cho chính bản thân mình.

confidence is silent

Sự tự tin thì lặng im nhưng bất ổn thì ồn ào

Save