MỤC TIÊU CHÍNH YẾU

MỤC TIÊU CHÍNH YẾU

Điểm khởi đầu của tất cả các thành tựu trong cuộc sống đó là xác định mục tiêu chính, khi đã xác định xong cần một chút cảm hứng để đam mê và đồng thời cụ thể hóa mục tiêu đó. Nó phải được viết ra, phải được đọc hằng ngày, và hành động liên tục cũng như giữ trong tim của chúng ta với tất cả những gì đã cam kết.

Mục tiêu chính yếu

Để đưa một vệ tinh vào quỹ đạo, chúng ta cần phải có mục tiêu và chiến lược để thực hiện, mức độ đầu tư ban đầu từ bệ phóng đến quỹ đạo có thể lên đến 300% – khi nó đã bay vào quỹ đạo rồi thì mọi việc trở nên dễ dàng.