CHUẨN HÓA TRÍ TUỆ

Chuẩn hóa trí tuệ là một cách nói khiêm tốn, có thể tốt hơn đó là làm cách nào đó để trí tuệ trở nên bậc thầy trong các lĩnh vực đã được học hoặc nghiên cứu.

Lối suy nghĩ này cũng là một hướng để tạo những liên kết / liên minh lành mạnh, tốt nhất là có thêm vài người và thường xuyên gặp nhau để trao đổi kiến thức, lời khuyên, và đôi khi suy nghĩ và cầu nguyện cho những kế hoạch sắp tới để hướng đến thành công.

Chuẩn hóa kiến thức / trí tuệ là một hành động rất quan trọng đối với thành công của chúng ta, vì việc tập hợp các trí tuệ kiến thức có giá trị lớn hơn là chỉ từng bộ óc đơn lẻ.